Kuruluş Bildirgesi

Kuruluş Bildirgesi

EVRENSEL İNSAN HAKLARI DERNEĞİ KURULUŞ BİLDİRGESİ

” Hiç kimse,hiç bir kuruluş ya da devlet, özgürlükleri yok etme özgürlüğüne sahip değildir”

İnsan Hakları, insanlığın ortaya çıkış tarihi kadar eski bir kavramdır.

Devletlerin ve egemen güçlerin şiddet,baskı ve sömürüsüne karşı,bireysel ya da toplu direnişler insanlık tarihi boyunca, insan hakları mücadelesinin temel taşlarını oluşturmuştur.

İnsan hakları, Spartaküs İsyanı’ndan 1215 Magna Carta’ya, 1776 Haklar Bildirgesi’inden 1789 Fransız İhtilali’ne ve Evrensel İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ne, 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden 1953 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne kadar uzanan tarihsel bir süreçte, anlam ve kapsayıcılık bakımından sürekli olarak gelişen bir kavram olmuştur.

” İNSAN, HAKLARIYLA İNSANDIR ”

Temel kişi hak ve özgürlükleri kapsamında, yaşam hakkı,işkenceyi önleme,özgürlük ve güvenlik hakkı,özel yaşama saygı,düşünceyi açıklama özgürlüğü,adil yargılanma,örgütlenme özgürlüğü gibi temel hakların kazanılması mücadelesiyle başlayan İnsan Hakları mücadelesi,günümüzde ekonomik ,sosyal ve kültürel haklar,kadın hakları,çocuk hakları,barınma hakkı,sağlıklı beslenme ve yaşanılabilir bir çevreye sahip olma hakkı,ekolojik haklar,toplumsal cinsiyet eşitliği gibi hak ve kavramlarla anlam ve içerik olarak zenginleşmiştir.

Türkiye,temel uluslararası sözleşmelere taraf olmasına rağmen,insan haklarının geliştirilmesi konusunda bırakın çaba göstermeyi,aksine insan hakları ihlallerinin sistematik olarak sürdüğü bir ülke haline gelmiştir.

İnsan hakları ancak demokratik bir sistem içerisinde kendine hayat bulur.İnsan haklarının korunması öncelikle bireyin korunması ile mümkündür.Bireyin korunmasında ise temel sorumluluk devlete aittir.

Günümüzde bir çok devlet,temel insan haklarını koruyucu yasaları ya çıkartmamakta, ya da bu yasaları çıkartmış olmasına rağmen,uygulamada yasa tanımazlık içerisinde bulunmaktadır.

Özünde insan hakları mücadelesi, bireylerin temel haklarının devletler tarafından tanınması,bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması,ve devletlerin bu kendi yasalarına uygun davranmaya zorlanması mücadelesidir.

Bu mücadelenin bir tarafı insan ya da birey, diğer tarafı ise devlettir.İnsan hakları mücadelesi, bireyin bireye karşı korunması değil,bireylerin devletlere karşı korunması temelinde gelişen bir harekettir.

Bu kapsamda derneğimiz;

– İnsan haklarının kapsam ve içeriğinin insanlara anlatılması

– Bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve devletlerin bu yasal düzenlemelerle tanıdığı hakların ihlalinin önlenmesi

– Bu alanda sadece Türkiye’de değil,uluslararası düzeyde bir insan hakları mücadelesinin örgütlenmesi ve uluslararası paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesi

– Turkiye’de insan hakları mücadelesi alanında çalışan sivil toplum örgütleriyle işbirliğinin geliştirilip, güçlü bir insan hakları mücadelesi örgütlenmesinin yaratılması hedefiyle yola çıkmıştır.

Bu mücadelede yanımızda yer alan ve derneğimizin kuruluşunda her alanda katkı sağlayan yoldaşlarımıza teşekkür ederiz.

İnsanca yaşanılabilir bir ülke yaratma umuduyla tüm dostlarımızı saygıyla selamlıyoruz.

EVRENSEL İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

 

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Whatsapp Destek Hattı: 0541 978 32 58

Gelişmelerden Haberdar Olun

Evrensel İnsan Hakları Derneği’nin etkinlikleri ve duyurularından haberdar olmak için e-posta listemize abone olun