AKP ZULMÜNE SESSİZ KALMACAĞIZ

AKP ZULMÜNE SESSİZ KALMACAĞIZ

 

Evrensel insan Hakları Derneği dün kuruluş bildirgesini okudu. Etkinliği CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, HDP Ankara il yönetimi,CHP Çankaya ilçe yönetimi,HDP Çankaya ilçe yönetimi,Engelliler ve Gençlik Derneği,Ankara Dayanışma platformu,Gazeteciler ve basın çalışanları derneği, Tüm Emekliler Sendikası , Şair Mehmet Özer, Menderes Gündüz ve çok sayıda sivil toplum temsilcileri katıldı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Şair Mehmet Özer ve Menderes Gündüz konuşma yaptı.

Evrensel insan Hakları Derneği dün kuruluş bildirgesini okudu. Etkinliği CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, HDP Ankara il yönetimi,CHP Çankaya ilçe yönetimi,HDP Çankaya ilçe yönetimi,Engelliler ve Gençlik Derneği,Ankara Dayanışma platformu,Gazeteciler ve basın çalışanları derneği, Tüm Emekliler Sendikası , Şair Mehmet Özer, Menderes Gündüz ve çok sayıda sivil toplum temsilcileri katıldı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Şair Mehmet Özer ve Menderes Gündüz konuşma yaptı.

 

Evrensel insan hakları derneği genel başkanı Ali Haydar Çelebi şunları söyledi:

Uluslararası alanda kurduğumuz evrensel İnsan Hakları Derneği aklını fikrini çağdaş laik, cumhuriyet temeline dayanarak Mustafa Kemal Atatürk’ün anlayışı doğrultusunda özellikle kadın ve çocuk hakları konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Bir buçuk ay içinde aldığımız yol altı ülkede ve Türkiye genelinde örgütlenme çalışmalarımız hergün biraz daha büyümektedir.

AKP iktidarının bu güne kadar uyguladığı yanlış ve çıkarcı politikası sonucunda kadın ve çocuk hakları konusunda geldiğimiz nokta ortaçağ karanlığıdır

AKP iktidarının gölgesinde göz göre göre uçuruma sürüklenen ülkemizin bu durumuna sessiz kalmayacağız.

Biraz önce söylediğim gibi kadın ve çocuk hakları konusunda mağdur olanların, adalet arayan ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz . Saray iktidarının yanlış politikalarına  dur demeye devam ederek yolumuza devam edeceğiz

 

Evrensel insan hakları derneği genel başkan yardımcısı Öznur Gülbaş :

İnsan neredeyse, haklar da oradadır. İnsanın temel hakları evrensel boyuta ulaşalı uzun yıllar olmuştur. Ulusal ve uluslararası pek çok kurum ve kuruluş insan hakları üzerine çokça süredir çalışmaktadır. Bütünüyle incelendiğinde

herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bütün hak ve özgürlüklere sahiptir. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. İnsan hakları bu evrensel değerlere göre belirlenir, bu değerler insanlar arasında çeşitli durumlara dayalı ayrımları ortadan kaldırdığından insanı insan yapan ortak değerlerdir. Ve bu haklar, eskimezlik, değişmezlik, üstünlük ilkeleri ile gerçek anlamlarını kazanırlar. İnsan olmanın doğal getirisi olarak kazanılmış bu haklar, diğer haklardan üstün olarak nitelendirilebilir. İnsan hakları, tüm insanlara yazılı olduğu kadar pratikte de tanınması gereken haklar olmasıyla bilinmektedir. Pek tabi bu haklar cinsiyet fark etmeksizin tanınması gereken haklar olduğundan özellikle kadınlara yönelik şiddetin bu denli artarak devam ettiği süreçte kadınlar bağlamında da etkin biçimde savunulmalıdır.

Kadınlar hayatin her yerinde eşitlik için mücadele eder durumdadır, en temel hakkı olan yaşama hakkını evli olduğu, sevgili olduğu, ebeveyni olan ve hatta hiç tanımadığı bir erkek tarafından elinden alındığı gerçeği ülkemizin en ciddi sorunlarından bir tanesidir. Özellikle kadına yönelik şiddet ki bu şiddet tüm biçimleri ile karşımıza çıkmaktadır ve bunlarla birlikte öldürülme oranlarının bu denli yüksek olduğu ülkemizde yargı sistemimize yenilikler getirilerek caydırıcı cezaların uygulanması şarttır. Eşitliğin ve temel insani hakların kadınlar için de geçerli olması için herkesin işbirliği içinde olması gerekmektedir. Yaşama hakkının yanı sıra kadınlar güvenli barınma, eşit iş için eşit ücret gibi temel hakları için de mücadele etmektedir. Kadının sosyal yaşamda olması ve iş hayatında yer almasının desteklenmesi toplum için  geliştirici bir yön olacaktır. Süregelen eşitsizlik zemininin karşısında atılacak adımlar kadınlar için temel haklarının destekleyicisi olacaktır.  Kadınlar, eşit ve özgür yaşamak istiyor. Kadınlar yaşamak, güvenli barınmak, eğitim almak, eşit iş için eşit ücret almak istiyor.

 

Ve buda kadınların en doğal ve insani hakkıdır.

Yeni Türkiye de ise son zamanlarda İstanbul Sözleşmesi nin bir kişi istedi diye geri çekilmesi gündemde, neredeyse Cezasızlıkla birlikte neredeyse katilleri yargılamak yerine mağdurları yargılayan bir durumla karşı karşıyayız bizler buna izin veremeyiz,   artan kadın cinayetlerinin önünü alamıyorsanız kadınların can simidi tek güvencesi olan İstanbul Sözleşmesinden vazgeçemezsiniz, bizlerde asla vazgeçmeyeceğiz.

Evrensel insan hakları derneği genel başkan yardımcısı Musa Ceylan ise kuruluş bildirgesini okudu

EVRENSEL İNSAN HAKLARI DERNEĞİ KURULUŞ BİLDİRGESİ

  ” Hiç kimse,hiç bir kuruluş ya da devlet, özgürlükleri yok etme özgürlüğüne sahip değildir”

   İnsan Hakları, insanlığın ortaya çıkış tarihi kadar eski bir kavramdır.

  Devletlerin ve egemen güçlerin şiddet,baskı ve sömürüsüne karşı,bireysel ya da toplu direnişler insanlık tarihi boyunca, insan hakları mücadelesinin temel taşlarını oluşturmuştur.

    İnsan hakları, Spartaküs İsyanı’ndan 1215 Magna Carta’ya, 1776 Haklar Bildirgesi’inden 1789 Fransız İhtilali’ne ve Evrensel İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ne, 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden 1953 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne kadar uzanan tarihsel bir süreçte, anlam ve kapsayıcılık bakımından sürekli olarak gelişen bir kavram olmuştur.

     ” İNSAN, HAKLARIYLA İNSANDIR “

   Temel kişi hak ve özgürlükleri kapsamında, yaşam hakkı,işkenceyi önleme,özgürlük ve güvenlik hakkı,özel yaşama saygı,düşünceyi açıklama özgürlüğü,adil yargılanma,örgütlenme özgürlüğü gibi temel hakların kazanılması mücadelesiyle başlayan İnsan Hakları mücadelesi,günümüzde ekonomik ,sosyal ve kültürel haklar,kadın hakları,çocuk hakları,barınma hakkı,sağlıklı beslenme ve yaşanılabilir bir çevreye sahip olma hakkı,ekolojik haklar,toplumsal cinsiyet eşitliği gibi hak ve kavramlarla anlam ve içerik olarak zenginleşmiştir.

  Türkiye,temel uluslararası sözleşmelere taraf olmasına rağmen,insan haklarının geliştirilmesi konusunda bırakın çaba göstermeyi,aksine insan hakları ihlallerinin sistematik olarak sürdüğü bir ülke haline gelmiştir.

  İnsan hakları ancak demokratik bir sistem içerisinde kendine hayat bulur.İnsan haklarının korunması öncelikle bireyin korunması ile mümkündür.Bireyin korunmasında ise temel sorumluluk devlete aittir.

  Günümüzde bir çok devlet,temel insan haklarını koruyucu yasaları ya çıkartmamakta, ya da bu yasaları çıkartmış olmasına rağmen,uygulamada yasa tanımazlık içerisinde bulunmaktadır.

   Özünde insan hakları mücadelesi, bireylerin temel haklarının devletler tarafından tanınması,bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması,ve devletlerin bu kendi yasalarına uygun davranmaya zorlanması mücadelesidir.

  Bu mücadelenin bir tarafı insan ya da birey, diğer tarafı ise devlettir.İnsan hakları mücadelesi, bireyin bireye karşı korunması değil,bireylerin devletlere karşı korunması temelinde gelişen bir harekettir.

   Bu kapsamda derneğimiz;

– İnsan haklarının kapsam ve içeriğinin insanlara anlatılması

 – Bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve devletlerin bu yasal düzenlemelerle tanıdığı hakların ihlalinin önlenmesi

– Bu alanda sadece Türkiye’de değil,uluslararası düzeyde bir insan hakları mücadelesinin örgütlenmesi ve uluslararası paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesi

– Turkiye’de insan hakları mücadelesi alanında çalışan sivil toplum örgütleriyle işbirliğinin geliştirilip, güçlü bir insan hakları mücadelesi örgütlenmesinin yaratılması hedefiyle yola çıkmıştır.

    Bu mücadelede yanımızda yer alan ve derneğimizin kuruluşunda her alanda katkı sağlayan yoldaşlarımıza teşekkür ederiz.

    İnsanca yaşanılabilir bir ülke yaratma umuduyla tüm dostlarımızı saygıyla selamlıyoruz.

             EVRENSEL İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

 

 

 

Previous List of City Weekend Celebrations

1 Comment

  • 15 Haziran 2022

    Merhaba, bu bir yorumdur.
    Yorum moderasyonuna başlamak, düzenlemek ve silmek için lütfen yönetim panelindeki yorumlar bölümünü ziyaret edin.
    Yorumcuların avatarları Gravatar üzerinden gelmektedir.

Leave Your Comment

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin

Whatsapp Destek Hattı: 0541 978 32 58

Gelişmelerden Haberdar Olun

Evrensel İnsan Hakları Derneği’nin etkinlikleri ve duyurularından haberdar olmak için e-posta listemize abone olun